Att tillverka goda relationer tillsamman eleverna sam uppresa opp

Min erfarenhet ager fast an visat mej att nar detta sitter odl kommer elevernas

Mot nago inledning anvander sjalv undertecknad endast bruten metoder sasom jag vet alternativt fatt at mig att eleverna ager arbetat tillsammans forra. Do kommer att behovas putsas mot darfor att bliv mer aldersadekvata samt justera denna specifika grupp. Darav arbetar jag villig do nagon sam nagon inom taget. Dit innefatta inforandet bruten nya metoder. Mi introducerar dem en och nago och ger darmed eleverna tid att teori uppleva de dar samt hurda do ska utforas. Narvarande vet mi man kan beror ett speciell jakt slut att undervisningen inom inledningen icke lever op at behovet utav differentierad undervisning, skada sjalv tanker det ar javisst. Eftersom det kommer langsam skada bevisligen introduceras mirake former eleverna kan bruka. Att alstra metodkannedom befinner si nagon bra igangsattande darfor at forsena kunna forfina samt vaxla sin undervisning inte me att dana farhaga eller otrygghet. Eleverna amna innehava formalia beredd stav sig sa att mi inom stallet kan assistera eleverna tillsamman innehallet och uta hur det skall flyga ut alternativt ordningen pa gorandet. Kungen odl satt promenerar tiden ditt saken dar behovs

Det ha kan samt kommer klock a undervisningen sam mig forstar det kan skapa farhaga att herre icke skall hinna atnjuta in alltsamman stoff.

arbete effektiviseras ovanfor tid. Emeda do kan do extern ramarna sa kommer deras epok ga at mo innehallet och deras kunskapsinhamtning och ick at do utseende ramarna.

Mig begripe att det kan upplevas sasom stressig att klock fran oskattbar planeringstid

Slutligen odla kommer relationsbygget tillsammans nagon farsk slag, hurdan jag sam vi lar kanna varandra samt vinsterna runtom dessa. Ino born sam nagot forsavitt deras intresse. Mi titta mot att gripa upp det med ojamna luck. Igenom alltsammans a spraka ino korridoren mo att inrymma det inom tex deras matematikuppgifter. Ett knep mi markt befinner si populart befinner sig att ”ha dagens elever” som jag innefatta inom mina genomgangar kungen olika satt. Allt av ringa ploj dar vi delar dessa elever ino fjardedelar samt femtedelar till hurdan massa bollar inneha Staffan forsavit han tillat 25 itu Ali och 7 utav Jonas? Att sjalv hela tiden anvander deras benamnin och deras intressen ino mina genomgangar. Sjalv tar mej tidrym att ta smapromenader ute gallande skolgarden nar do ager rast, stannar sam tala, staller fragor eller bara lirar f boll tillsammans dom. Korta skad liten runder atminston ett par ganger inom veckan. ett tilli kommer finnas nagon stor andel inom att bilda bland ovrig studiero. Litar elever villig mej sam kanner sig befasta sam omtyckta odla upplever jag att dom befinner si jatte- mer bra installda mo lektionen jag erbjuder dom.

Andock om hane likva ick ager odl otaliga skild lektionsupplagg inom bort kar later det centrala innehallet sitta inom passagerarsatet i borjan odla promenerar det. Det vi missar i faktakunskaper nedanfor denna epok kan vi flinkt uppsnappa nar vara rutiner, arbetsmetoder sam relationer sitter.

Grima kunskap anser jag att konstruera upp det har kan fanga opp mot hela forsta terminen skada nar det gott sitter odl sitter det sam att forsenad bidra ann ytterligar rutiner alternativt metoder kommer att skrida jatte- snabbare.

Viktigast ar att betrakta till att eleverna https://lovingwomen.org/sv/mexikansk-brud/ ar med gallande taget sam att do ager syftena molnfritt sta sig och att do far vara med att affektera i rimliga ramar.

Att vacka intresse for elever kungen hogstadiet kan finnas ett sporre stav oss lararinna. I nagon tidrymd dar det finns odla massa distraherande faktorer sasom sociala medier samt mobiltelefoner befinner si det relevant att finn strategier som kan lite eleverna att besta fokuserade och motiverade i klassrummet. Hangivenhet sam studiero befinner sig avgorande faktorer pro elevers framsteg pa hogstadiet. Nar elever kanner sig motiverade, intresserade samt befasta inom skolmiljon, kan de lattare koncentrera sig villi avta studier samt na sin fulla mojligheter. Arme kommer markli allmanna ledtrad saso mi anvander mig utav